Surja Inshirah indeksuar me numër 94 , numri i ajeteve 8
1 A nuk ta hapëm Ne gjoksin tënd?
‘ELEM NESHREH LEKE SEDREKE
2 Dhe Ne hoqëm prej teje barrën tënde,
WE WEDA’NA ‘ANKE WIZREKE
3 E cila shtypte shpinën tënde.
EL-LEDHI ‘ENKADE DHEHREKE
4 Dhe Ne, ta ngritëm lart famën tënde?
WE REFA’NA LEKE DHIKREKE
5 E, pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi.
FE’INNE ME’AL-’USRI JUSRÆN
6 Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi.
‘INNE ME’AL-’USRI JUSRÆN
7 E kur ta kryesh (obligimin), atëbotë mundohu me adhurim (All-llahut).
FE’IDHA FEREGTE FANSEB
8 Dhe, vetëm te Zoti yt përqëndro synimin!
WE ‘ILA RABBIKE FARGAB