Surja Felek indeksuar me numër 113 , numri i ajeteve 5
1 Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
KUL ‘A’UDHU BIREBBIL-FELEKI
2 Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi.
MIN SHERRI MA HALEKA
3 Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
WE MIN SHERRI GASIKIN ‘IDHA WEKABE
4 Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
WE MIN SHERRI EN-NEFFATHATI FIL-’UKADI
5 Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.
WE MIN SHERRI HASIDIN ‘IDHA HESEDE