Surja Fil indeksuar me numër 105 , numri i ajeteve 5
1 A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit?
‘ELEM TERA KEJFE FE’ALE REBBUKE BI’ESHABIL-FIL
2 A nuk ua bëri përpjekjen e tyre të dështuar?
‘ELEM JEXH’AL KEJDEHUM FI TEDLILIN
3 Dhe Ai kundër tyre lëshoi shpendë që vinin tufë-tufë!
WE ‘ERSELE ‘ALEJHIM TEJRÆN ‘EBABILE
4 Dhe i gjuanin ata me gurë nga balta e gurëzuar!
TERMIHIM BIHIXHARETIN MIN SIXHXHILIN
5 Dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar (i përtypur)!
FEXHE’ALEHUM KE’ASFIN ME’KULIN