Surja Humeze indeksuar me numër 104 , numri i ajeteve 9
1 Mjerë për secilin që ofendon e përqesh (njerëzit),
WEJLUN LIKULLI HUMEZETIN LUMEZETIN
2 Që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i pakësohet.
EL-LEDHI XHEME’A MALÆN WE ‘ADDEDEHU
3 E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm.
JEHSEBU ‘ENNE MALEHU ‘EHLEDEHU
4 Jo, të mos mendojë ashtu! Se ai patjetër do të hidhet në Hutame.
KELLA LEJUNBEDHENNE FIL-HUTEMETI
5 E çka din ti se ç'është Hutame?
WE MA ‘EDRAKE MAL-HUTEMETU
6 Është zjarri i All-llahut i ndezur fort.
NARU ELLAHIL-MUKADETU
7 Që depërton deri në loçkë të zemrës.
ELLETI TETTELI’U ‘ALEL-’EF’IDETI
8 Ai i mbyll ata, ua zë frymën.
‘INNEHA ‘ALEJHIM MU’USEDETUN
9 Ata janë të lidhur në pranga të njëpasnjëshme.
FI ‘AMEDIN MUMEDDEDETIN