Surja Karia indeksuar me numër 101 , numri i ajeteve 11
1 Krisma e kijametit.
EL-KARI’ATU
2 Çka është krisma?
MAL-KARI’ATU
3 Dhe ç'të mësoi ty se ç'është krisma?
WE MA ‘EDRAKE MAL-KARI’ATU
4 Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara.
JEWME JEKUNU EN-NASU KALFERASHIL-MEBTHUTHI
5 Dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur.
WE TEKUNUL-XHIBALU KAL’IHNIL-MENFUSHI
6 E sa i përket atij që i rëndohet peshoja e veprave të tij,
FE’EMMA MEN THEKULET MEWAZINUHU
7 Ai është në një jetë të këndshme.
FEHUWE FI ‘ISHETIN RADIJETIN
8 Ndërsa, atij që ka peshojën e lehtë të veprave të tij,
WE ‘EMMA MEN HAFFET MEWAZINUHU
9 Vendi i tij do të jetë në Havije.
FE’UMMUHU HAWIJETUN
10 E ç'është ajo që të njoftoi se ç'është ai (Havije)?
WE MA ‘EDRAKE MA HIJEH
11 Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
NARUN HAMIJETUN