Surja Adijat indeksuar me numër 100 , numri i ajeteve 11
1 Pasha vrapuesit e shpejtë (kuajt) që hingëllojnë!
WEL-’ADIJATI DEBHÆN
2 E që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarri nga gurët,
FALMURIJATI KADHÆN
3 Dhe të cilët vërsulen herët në agim.
FALMUGIRATI SUBHÆN
4 E me të (vërsulje) atëherë çojnë pluhur.
FE’ETHERNE BIHI NEK’ÆN
5 Dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit (të armikut).
FEWESETNE BIHI XHEM’ÆN
6 Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet.
‘INNEL-’INSANE LIREBBIHI LEKENUDUN
7 Edhe vetë është dëshmues i asaj (përbuzjeje).
WE ‘INNEHU ‘ALA DHALIKE LESHEHIDUN
8 Dhe ai është që shumë e do pasurinë.
WE ‘INNEHU LIHUBBIL-HAJRI LESHEDIDUN
9 A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në varreza?
‘EFELA JA’LEMU ‘IDHA BU’THIRE MA FIL-KUBURI
10 Dhe të tubohet (të dalë në shesh) ajo që ishte në gjoksa.
WE HUSSILE MA FI ES-SUDURI
11 E atë ditë, pa dyshim Zoti i tyre është i njohur hollësisht për punën e tyre!
‘INNE REBBEHUM BIHIM JEWME’IDHIN LEHABIRUN